Kuntoutusblogi

Toukokuu 2022

 

Vaikuttava kuntoutus säästää rahaa – Kuntoutustoimijoiden verkosto: Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu

 

Kuntoutukseen tulee panostaa, sillä hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja. Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Siksi Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, ehdottaa yli 100 kuntoutustoimijan verkosto.

 

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Tällä hetkellä palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden.

Siksi Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen tietyssä määräajassa, ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta. Asiakkaalle sopivimman palvelukokonaisuuden mahdollistaa yhteistyö sote-palveluiden, kuntien, Kelan, järjestöjen ja kuntoutusyritysten välillä.

”Moni meistä pystyy jossain elämän vaiheessa parantamaan kuntoutuksen avulla omaa elämänlaatua ja toimintakykyä tai ehkäisemään vakavampia ongelmia. Samalla kuntoutus on yhteiskunnan näkökulmasta taloudellisesti järkevä sijoitus. Kuntoutustakuu tarvitaan varmistamaan mahdollisimman suuri hyöty niin kuntoutusta tarvitsevalle kuin yhteiskunnallekin.” vetoaa KUVEn puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

 

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten asumis- ja hoivapalveluiden tai toimeentulotuen tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle. Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan tehokkaasti ehkäistä näitä inhimillisiä ja taloudellisia menetyksiä. Kuntoutusverkoston ehdottaman kuntoutustakuun ydin on, että ihminen saa mahdollisimman ripeästi tarvitsemaansa palvelua.

Kuntoutus on vaikuttavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen tehokas hoito tuottaa 2,3–3 kertaisena takaisin siihen sijoitetun summan. Samoin säästää ikääntyneiden arkikuntoutus, jonka on havaittu lisäävän laatupainotettuja elinvuosia paremmin kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus. Kuntoutuksella voidaan myös tukea iäkkään osallisuutta ja ehkäistä hoivan tarvetta. Kustannuksiin nähden suurin säästö saadaan työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisemisestä.

 ”Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset. Eli vaikka fysioterapiaa tarvittaisiin kokonaisen vuoden verran viikoittain, maksaisi se silti alle 4000 euroa. Jos tällä pidetään henkilö kiinni työelämässä, vuosittainen nettosäästö on noin 46 000 euroa henkilöä kohden. Yhden eläkkeen ehkäisemisellä maksaa siis 12 vastaavaa kuntoutusjaksoa. Ei tarvitse ”onnistua” kuin joka kymmenennen kohdalla, ja siltikin kuntoutukseen kannattaa investoida.” korostaa KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Kuntoutuminen on yksilöllinen prosessi, joka kestää toisilla läpi elämän ja toisilla vain lyhyen aikaa. Tuloksellisen kuntoutumisen varmistamiseksi on tärkeää, että hyvinvointialueet liittävät järjestöjen kuntoutuspalvelut ja tuen osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta heti toimintansa alusta lähtien.

 

Kuntoutusviikko nostaa esille kuntoutuksen merkityksen

Sekä päättäjien, palveluohjaajien, terveydenhuollon ammattilaisten että asiakkaiden täytyy saada tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Nopea kuntoutukseen pääsy on avainasemassa.

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) toimijat nostavat esille kuntoutustakuun tarpeen ja tarjoavat tietoa kuntoutuksen merkityksestä. Kuntoutusviikolla 30.5.–3.6.2022 jaamme tutkittua tietoa kuntoutuksesta joka päivä sosiaalisessa mediassa. Voit osallistua Kuntoutusviikon ajan keskusteluun sosiaalisessa mediassa, omissa verkostoissasi tai Kuntoutussäätiön järjestämillä Kuntoutuspäivillä 2.-3.6.

Jaa omia kuntoutukseen liittyviä kehitysideoitasi, huomioitasi, kokemuksiasi tai toiveitasi. Keskusteluun voi osallistua kuka tahansa, sillä jokaisen äänellä on merkitystä!

 

Lisätietoja

puheenjohtaja Anssi Kemppi, Kuntoutusverkosto (KUVE), anssi.kemppi@elakeliitto.fi, puh. 040 7257 143

varapuheenjohtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutusverkosto (KUVE) riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3102

 

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa.

 

Huhtikuu 2022

 

Työelämän ja rakenteiden murroksessa yhteistä ymmärrystä rakentamassa

 

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen (KUTKE ry) ammatillisen kuntoutuksen toimikunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ammatillisen kuntoutuksen ajankohtaisista asioista. Toimikunta on monialainen. Jäseniä on julkiselta, yksityiseltä ja järjestötoimijoista.

 

Ammatillisen kuntoutuksen rakenteissa, toimeenpanoon vaikuttavassa yhteistyössä ja sisällöissä muutostahti on juuri nyt kova – ja rapatessa roiskuu. Toimintamme ytimessä on rohkea ja tasa-arvoinen keskustelu näistä roiskeista. Opimme jatkuvasti toisilta ammattilaisilta ja voimme jakaa tietoa yli hallinnonrajojen.  Jokainen toimikunnan jäsen tekee ammatillisen kuntoutuksen työtä, mutta hyvin eri konteksteissa. Yhteisen keskustelun avulla saamme moninäkökulmaisemman kuvan kustakin pohdittavasta asiasta ja ilmiöstä. Tätä monialaista näkemystä on voinut hyödyntää omassa työssään.

  

Toimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana seitsemän kertaa.

 

Vuoden aikana

 

  • tutustuimme tutkimukseen: Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Kolme skenaariota ihmislähtöisistä työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluista 2030.
  • meille esiteltiin Työkykyohjelman Työkyvyn tuki -koulutusta.
  • kävimme läpi kokemuksia työterveyshuollon päätöksellä tehtävästä työkokeilusta, työhön kytkeytyvästä varhaiskuntoutusmahdollisuudesta ja kokemuksia yhden työpaikan työkyvyn tuen -toiminnasta.
  • keskustelimme työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisestä

 

  TE-toimiston arjen ja asiakastyön näkökulmasta.

 

  • tutustuimme Työkykyohjelman toimeenpanoon, pohjoismaiseen TE-palvelumalliin ja kuntoutuksen uudistamisen toimeenpano-ohjelmaan.
  • kävimme läpi Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA) -hankkeen toteutumista, kuntoutusverkoston (KUVE) toimintaa ja tutustuimme Kelan 55Plus valmennukseen.
  • meitä keskustelutti työllisyyden kuntakokeilun asiakastyön käynnistymisen vaikeudet sekä työkyvyttömyyseläke - ja työeläkelakien mukaisen ammatillisen kuntoutuksen hylkypäätökset.

 

KUTKE ry:n ammatillisen kuntoutuksen toimikunta on kokoontunut jo muutaman vuoden ajan verkkokokouksiin, koska toimimme eri puolilla Suomea. Monipaikkakuntaisuus tuo lisätietoa ammatillisen kuntoutuksen alueellisista eroista.  Verkkokokoukset ovat olleet oiva tapa kokoontua ja pystymme näin pitämään lyhyehköjä kokouksia tasaiseen tahtiin.  Tapaamisissamme on sama rakenne: kokoonnumme yhdessä ennalta sovitun teeman äärelle ja alustajana toimii jokainen vuorollaan tai kutsumme tapaamiseen ulkopuolisen vieraan. Esityksen jälkeen puimme asiaa moninäkökulmaisesti ja monin eri äänenpainoin. Yksinkertaisesti mielenkiintoista ja voimaannuttavaa!

 

Jos kuntoutuksen asiat kiinnostavat, tervetuloa mukaan Kutke ry:n toimintaan! Tarkemmat ohjeet löytyvät Kutke ry:n verkkosivustolta kutke.fi

 

7.4.2022 Kutke ry:n ammatillisen kuntoutuksen toimikunta

 

Blogi-kirjoitukset pdf-muodossa:

Himaan! >>>

Kuntoutusta koronan jälkeen >>>

Päivä Toimintakykykeskuksessa >>>

Onko lähtökohtasi ipse vai idem? >>>

Heikkouteni on vahvuuteni, sanoi kuntoutuja >>>

Ammatillinen kuntoutus edistäjänä >>>

Erityispätevyys on monitieteistä >>>

* * *

 

* * *

 

Oikea-aikaisuutta

Niin vähän olisi tarvittu pelastamaan moni elämä:

lämmin käsi

hyvä sana

vain ihminen

ihmisen rinnalle

hänen hätänsä hetkenä

hänen kivussaan

hänen yksinäisessä yössään –

vain yksi

jota ei ollut

Maaria Leinonen