Kuntoutusblogi

Huhtikuu 2022

 

Työelämän ja rakenteiden murroksessa yhteistä ymmärrystä rakentamassa

 

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen (KUTKE ry) ammatillisen kuntoutuksen toimikunta kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ammatillisen kuntoutuksen ajankohtaisista asioista. Toimikunta on monialainen. Jäseniä on julkiselta, yksityiseltä ja järjestötoimijoista.

 

Ammatillisen kuntoutuksen rakenteissa, toimeenpanoon vaikuttavassa yhteistyössä ja sisällöissä muutostahti on juuri nyt kova – ja rapatessa roiskuu. Toimintamme ytimessä on rohkea ja tasa-arvoinen keskustelu näistä roiskeista. Opimme jatkuvasti toisilta ammattilaisilta ja voimme jakaa tietoa yli hallinnonrajojen.  Jokainen toimikunnan jäsen tekee ammatillisen kuntoutuksen työtä, mutta hyvin eri konteksteissa. Yhteisen keskustelun avulla saamme moninäkökulmaisemman kuvan kustakin pohdittavasta asiasta ja ilmiöstä. Tätä monialaista näkemystä on voinut hyödyntää omassa työssään.

  

Toimikunta kokoontui vuoden 2021 aikana seitsemän kertaa.

 

Vuoden aikana

 

  • tutustuimme tutkimukseen: Elinikäistä osallistumista vai elämää työ edellä? Kolme skenaariota ihmislähtöisistä työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluista 2030.
  • meille esiteltiin Työkykyohjelman Työkyvyn tuki -koulutusta.
  • kävimme läpi kokemuksia työterveyshuollon päätöksellä tehtävästä työkokeilusta, työhön kytkeytyvästä varhaiskuntoutusmahdollisuudesta ja kokemuksia yhden työpaikan työkyvyn tuen -toiminnasta.
  • keskustelimme työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisestä

 

  TE-toimiston arjen ja asiakastyön näkökulmasta.

 

  • tutustuimme Työkykyohjelman toimeenpanoon, pohjoismaiseen TE-palvelumalliin ja kuntoutuksen uudistamisen toimeenpano-ohjelmaan.
  • kävimme läpi Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (KUURA) -hankkeen toteutumista, kuntoutusverkoston (KUVE) toimintaa ja tutustuimme Kelan 55Plus valmennukseen.
  • meitä keskustelutti työllisyyden kuntakokeilun asiakastyön käynnistymisen vaikeudet sekä työkyvyttömyyseläke - ja työeläkelakien mukaisen ammatillisen kuntoutuksen hylkypäätökset.

 

KUTKE ry:n ammatillisen kuntoutuksen toimikunta on kokoontunut jo muutaman vuoden ajan verkkokokouksiin, koska toimimme eri puolilla Suomea. Monipaikkakuntaisuus tuo lisätietoa ammatillisen kuntoutuksen alueellisista eroista.  Verkkokokoukset ovat olleet oiva tapa kokoontua ja pystymme näin pitämään lyhyehköjä kokouksia tasaiseen tahtiin.  Tapaamisissamme on sama rakenne: kokoonnumme yhdessä ennalta sovitun teeman äärelle ja alustajana toimii jokainen vuorollaan tai kutsumme tapaamiseen ulkopuolisen vieraan. Esityksen jälkeen puimme asiaa moninäkökulmaisesti ja monin eri äänenpainoin. Yksinkertaisesti mielenkiintoista ja voimaannuttavaa!

 

Jos kuntoutuksen asiat kiinnostavat, tervetuloa mukaan Kutke ry:n toimintaan! Tarkemmat ohjeet löytyvät Kutke ry:n verkkosivustolta kutke.fi

 

7.4.2022 Kutke ry:n ammatillisen kuntoutuksen toimikunta

 

Joulukuu 2020

Himaan!

 

Himaan! Muuten tyhjässä kalenterissa on ympyröity yksi päivä. Päivän kohdalla oheinen merkintä, vuodepaikkanumero ja hymiö. Tähän yhteen kalenterimerkintään kiteytyy koko kuntoutuksen ydin. Himaan – omaan kotiin.

 

Aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuminen perustuu aivojen kykyyn muovautua. Aivotapahtuman jälkeen pyritään moniammatillisessa kuntoutuksessa muovaamaan aivojen hermoverkkoja niin, että menetetyt taidot saadaan palautettua mahdollisimman lähelle sairastumista edeltävää tilaa. Näyttö kuntoutuksen intensiteetin merkityksestä on kiistaton. Oikeaoppisia toistoja tarvitaan satoja - jos ei tuhansia.

 

Meidän nykyisessä kuntoutussysteemissä tämä tarkoittaa väistämättä laitosmuotoista kuntoutusta. Kuntoutuja on sisällä laitoksessa, usein varsin yksin - erossa läheisistään ja omasta tutusta ja turvallisesta ympäristöstään. Yhä useammin mieleeni nousee kysymys: ’Millä oikeutuksella pidämme ihmistä sisällä laitoksessa? Eikö meillä ole tarjota muita vaihtoehtoja?’

 

Moniammatillisella laitosmuotoisella kuntoutuksella saavutetaan parhaimmillaan uskomattoman hienoja tuloksia – osastolle tulevat, täysin toisen avun varassa olevat vuodepotilaat, lähtevät osastolta omatoimisina ja kävellen. Kuten tämäkin kyseinen herrasmies, joka oli merkintänsä kalenteriin tehnyt. Uskaltaisin myös väittää, että osasto-olosuhteissa myös uuden aivotapahtuman ennaltaehkäisy, elämäntapaohjaus ja vertaistuki toteutuvat avokuntoutusta paremmin.

 

Meidän täytyy kuitenkin herkillä aisteilla ja oikeanlaisilla mittareilla seurata, kenelle laitosmuotoinen kuntoutus sopii ja milloin on oikea aika mennä kotiin. Eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu, että ns. rikastetussa ympäristössä, ympäristössä, joka tarjoaa runsaasti virikkeitä, kuntoutuminen on tehokkaampaa ja aivoissa havaitaan enemmän muovautumismuutoksia kuin häkkiolosuhteissa. McDonald et al. (2018) pohti katsausartikkelissaan, onko kuitenkin niin, että ns. rikastettu ympäristö onkin eläimille normaaleja olosuhteita vastaava tila ja häkkiolosuhteet onkin köyhdytetty ympäristö. En malta olla peilaamatta tätä vertailua kuntoutusosaston olosuhteisiin.

 

Laitosmuotoiselle kuntoutukselle on paikkansa ja aikansa, mutta tosiasia on, että jos ihminen ei ole motivoitunut tai on masentunut, on turha odottaa kuntoutumisen edistymistä toivotulla tavalla. Tämän olemme saaneet karulla tavalla todistaa pahimpaan COVID-19 -pandemia aikaan, kun kuntoutujat joutuvat vierailukieltojen vuoksi olemaan viikkoja/kuukausia erossa läheisistään – tukiverkostostaan, jota vakavan sairastumisen hetkellä eniten tarvitsisivat.

 

Sen lisäksi, että meidän velvollisuutemme on muovata osastomuotoisesta kuntoutusympäristöstä virikkeellisempi, tulisi meidän myös miettiä malleja, joilla saisimme tehokkaammin vietyä kuntoutuksen kuntoutujan kotiin. Himaan! on kuitenkin lopulta se tavoite.

 

Kristina Laaksonen, LT, neurologian erikoislääkäri
HUS Neurokeskus, Neurologinen kuntoutusosasto

 

 

 

Blogi-kirjoitukset pdf-muodossa:

Himaan! >>>

Kuntoutusta koronan jälkeen >>>

Päivä Toimintakykykeskuksessa >>>

Onko lähtökohtasi ipse vai idem? >>>

Heikkouteni on vahvuuteni, sanoi kuntoutuja >>>

Ammatillinen kuntoutus edistäjänä >>>

Erityispätevyys on monitieteistä >>>

* * *

 

* * *

 

Oikea-aikaisuutta

Niin vähän olisi tarvittu pelastamaan moni elämä:

lämmin käsi

hyvä sana

vain ihminen

ihmisen rinnalle

hänen hätänsä hetkenä

hänen kivussaan

hänen yksinäisessä yössään –

vain yksi

jota ei ollut

Maaria Leinonen