Puheenjohtajan palsta

 

Maaliskuu 2018

 

 

SOTE- UUDISTUKSESTA PÄÄTETÄÄN – JOKO MAALI HÄÄMÖTTÄÄ?

 

 

Sote-lait tulevat lähiaikana eduskunnan päätettäviksi ja lopulliset päätökset ovat odotettavissa ennen kesälomia. Keskustelua on hallinnut valinnanvapaus, joka alkuperäisissä tavoitteissa oli maltillisesti esillä. Ominaista tämän päivän keskustelulle on ollut se, että uudistuksen yksityiskohtia nostetaan esille ja kokonaisuus unohtuu. Hyvä olisi palata uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin taata yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset palvelut, joissa sekä sosiaali- että terveystoimen, sekä perus- että erityistason palveluiden integraatio on toteutettu. Tavoitteena olisi vahvistaa perustasoa niin, että kustannustehokkuus paranee ja ihmiset pääsevät nopeammin palveluihin.

 

Kuntoutuksen uudistamiskomitea julkaisi raporttinsa 9.11.2017. Raportti on saanut yllättävän vähän huomiota osakseen. Se johtunee osin siitä, että sote -uudistus ja siihen liittyvä päätöksenteko eteni odotettua hitaammin. Näin uudistamiskomitean ehdotukset jäivät osin vaillinaisiksi ja niiden toteuttamisaikataulu auki.  Komitea teki lukuisia hyviä ehdotuksia kuntoutuksen uudistamiseksi ja suosittelen niihin tutustumista (ww.stm.fi). Komitean alkuperäisenä tavoitteena oli uudistaa koko suomalainen kuntoutusjärjestelmä lainsäädäntöä ja käsitteitä myöten. Uusi ja kattava kuntoutuksen määritelmä ansaitsee raportissa oman huomionsa samoin kuin yhteinen toimintamalli koko kuntoutukselle. Ehdotettu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisen siirto odottaa vielä sote- uudistukseen liittyviä lopullisia päätöksiä ja eräitä muita keskeisiä päätöksiä kuntoutuspalveluiden muutoksenhausta, asiakasmaksuista sekä rahoituksesta. Unohtaa ei pidä kuntoutuksen tutkimukseen ja moniammatilliseen koulutukseen liittyvää uudistamistyötä, joita erityisesti KUTKE ry näki yhtenä tärkeimpinä kohteina joiden  kautta uudistaa kuntouksen palvelujärjestelmää. 

 

Kuntoutusta on uudistettu sote-uudistuksen ja kuntoutuksen uudistamiskomitean työn rinnalla jo useita vuosia. Yhteistyötä on eri toimijoiden välillä tiivistetty monilla alueilla. Kuntoutuspalveluiden saatavuusperusteita  on kirjattu hoitoketjuihin monissa sairaanhoitopiireissä ja kunnissa. Käypä hoito -suosituksissa kuntoutusta nostetaan entistä vahvemmin esille eri sairauksien hoitoihin liittyen. AVH:n, selkäydinvammojen, mielenterveysongelmien sekä lasten ja nuorten osalta on erikseen sovittu hyvistä kuntoutuskäytännöistä. Monilla alueilla on kokeiltu moniammatillista kuntoutuksen koulutusta sekä perus- että täydennyskoulutuksessa.

 

Sote-uudistuksen lopullisia päätöksiä odottaessa on syytä jatkaa yhdessä eteenpäin kuntoutuksen kehittämistyötä. KUTKE ry on ryhtynyt 1.1.2018 lähtien Kuntoutussäätiön rinnalle Kuntoutus -lehden julkaisijaksi. Kuntoutus -lehti elää voimakasta muutosvaihetta ja lehden lukijat kutsutaan sen kehittämistyöhön mukaan (kts. tarkemmin Kuntoutus-lehti 1/2018). 

 

KUTKE ry ja Kela järjestävät 22.11.2018 Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamon tiloissa kuntoutusalan tieteellisen seminaarin, jonka teemana on ”Yhdenvertaisuus kuntoutuksessa”.   Kaikki ovat tervetulleita seminaariimme, josta lisätietoa löytyy piakkoin KUTKE ry:n kotisivuilla.  Tässä vaiheessa kannattaa pistää merkille myös EFRR:n (European Forum for Research in Rehabilitation) kuntoutusalan kv. tieteellinen kongressi Berliinissä 15.-17.4.2019.

 

Mauri Kallinen LT, professori

KUTKE ry puheenjohtaja

 
 
 
Kesäkuu 2017
 

SOTEA JA LÄMPIMIÄ KESÄSÄITÄ ODOTELLESSA

 

KUTKE ry on hyväksytty Tieteellisten seurain valtuuskunnan eli TSV:n jäseneksi. TSV hyväksyi kevätkokouksessaan 21.3.2017 kahdeksasta hakemuksesta kolme seuraa ja niiden joukossa KUTKE ry:n.  TSV on jo keisarin vallan aikaan perustettu ja arvostettu tieteellinen seura, joka valtakunnallisesti merkittävänä seurana tukee tiedeyhteisöä ja siihen liittyvää yhteistyötä, edistää tiedeviestintää ja vahvistaa luotettavan tutkimustiedon leviämistä ja käyttöä yhteiskunnassa sekä toimii tieteen edellytysten turvaamiseksi. Näin TSV voi olla tukemassa tieteellisiä seminaarejamme, kansainvälisiä kongresseja sekä tieteellistä julkaisutoimintaa. KUTKE ry selvittää parhaillaan voisiko TSV ja millä edellytyksillä tukea Kuntoutus- lehden julkaisemista.


24.-27.5 järjestettiin Skotlannin Glascow:ssa 14. monialaisen kuntoutuksen kansainvälinen kongressi. Glascow:n Caledonian University onnistui luomaan puitteiltaan ja sisällöltään erinomaisen ja monipuolisen kongressin. Kongressiin osallistujia oli tällä kertaa 270 ja 29 maasta. Suomesta osanottajia oli kolmisen kymmentä. EFRR:n puheenjohtajan Aarne Ylisen avauspuheenvuorossa esittämälle tavoitteelle laajentaa osanottajakuntaa entisestään ja maailmanlaajuiseksi on varmasti katetta. KUTKE ry hallitus oli kevätkokouksessaan Aarne Ylisen esityksestä päättänyt, että jatkossa KUTKE ry:n puheenjohtajaa esitettäisiin EFRR Councilin jäseneksi. EFRR Council päättikin kokouksessaan hyväksyä jäsenekseen Aarne Ylisen tilalle allekirjoittaneen. EFRR:n uudeksi puheenjohtajaksi tuli odotetusti Frederike van Wijk ja seuraava kongressi järjestetään vuonna 2019 Berliinissä. British Airwaysin tietojärjestelmien ja siihen liittyneiden lentoyhteyksien ongelmien vuoksi pääsy kongressipaikalta Glascow:sta osoittautui odotettua vaikeammaksi. Matkanteko takaisin kotimaahan viivästyi pahimmillaan useita vuorokausia ja osa suomalaisista onnistui lentämään kotimaahan vasta Espanjan aurinkorannikon kautta ja halpalentoyhtiöihin turvautuen.


Kuntoutuksen uudistamiskomitea ja sen alaiset toimintakyky- ja työelämäjaos on jatkanut kevään aikana tiivistä työskentelyään. Uudistamiskomitean puheenjohtaja Kari Välimäki on antanut julkisuudessa lausuntoja komitean työskentelyn etenemisestä. Komitea on pyytänyt eri tahoilta virallisia lausuntoja kuntoutuksen uudistamisesta ja sen tarpeista. Myös KUTKE ry on antanut oman lausuntonsa, jonka keskeinen sisältö liittyi yksilöllisen palvelunohjauksen (case management) vahvistamiseen tulevaisuuden sotessa sekä kuntoutuksen tutkimuksen ja koulutuksen edellytysten turvaamiseen. Allekirjoittanut on antanut myös oman asiantuntijalausuntonsa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja se noudatteli pitkälle samoja linjauksia kuin KUTKE ry:n teki lausunnossaan. Toivottavasti sote-uudistus ja sen sisällä kuntoutuksen uudistaminen etenee maaliin asti ilman lisäkiemuroita maamme hallituksen tai eduskunnan perustuslakivaliokunnan suunnalta.


KUTKE ry järjestää apuvälinemessujen yhteydessä 9.11.2017 Taysin kuntoutusyksikön ja Expomarkin kanssa seminaarin ”Protetisaation uudet tuulet ja kuntoutus”. Ohjelma sisältää raaja-amputoitujien protetiikkaan ja kuntoutukseen liittyviä erityiskysymyksiä. Tarkemman ohjelman löydät Expomarkin kotisivuilta tapahtumista (Apuväline 2017). Tervetuloa kaikki seminaariimme.

 

Mukavia ja rentouttavia kesäpäiviä!

Mauri Kallinen

 
 
 
 
 
 
 
Joulukuu 2016
 

KUNTOUTUKSEN TUTKIMUKSEN SEMINAARILLE ON TARVETTA – SUURET KIITOKSET!

 

KUTKE ry ja THL järjestivät Helsingissä 24.11.2016 kuntoutuksen tutkimuksen seminaarin, jonka teemana oli kuntoutuksen tutkimus kokeiluyhteiskunnassa. KUTKE ry:n järjestämistä tieteellisistä seminaareista kyseessä oli järjestyksessään viides seminaari. Ensimmäinen vastaava seminaari pidettiin vuonna 2006 ja edellinen seminaari oli vuonna 2010.

 

Seminaariin oli ilmoittautunut lähes 200 kuntoutuksen tutkimuksesta kiinnostunutta ja abstrakteja oli lähetetty yli 50. Kuntoutuksen toimialayhdistys (KTAY) ja HUR sponsoroivat seminaaria ja THL tarjosi tilansa seminaarin käyttöön.

 

Pääpuhujina olivat Kelasta johtava ylilääkäri Ilona Autti-Rämö ja johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, sekä toiminnanjohtaja Sanna Väyrynen Kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Pääpuhujien aiheet käsittelivät yleisesti kuntoutumista, monimenetelmällisyyttä kuntoutuksen tutkimuksessa sekä sosiaalisen kuntoutuksen tutkimusta ja käytäntöjä. Tieteellisiä esityksiä oli neljässä samanaikaisessa sessiossa ja päivän päätteeksi oli Marketta Rajavaaran johdolla käyty paneelikeskustelu vastikään kuntoutuksen alalta väitelleiden tutkijoiden kanssa.

 

Seminaaripäivä 24.11.2016 oli mielestäni onnistunut ja osallistujamäärän perusteella tällainen tapahtuma nähtiin tarpeelliseksi. Kiitos kaikille osallistuneille. Kiitän myös KUTKE:n tieteellistä toimikuntaa, joka Erja Poutiaisen johdolla teki suuren työn seminaarin onnistumiseksi. THL partnerina, sekä KTAY sekä HUR sponsoreina mahdollistivat seminaarin maksuttomuuden.

 

 

Seminaari kannustaa toivon mukaan kuntoutusalan tutkijoita ja ammattilaisia osallistumaan myös seuraavaan kv. monialaisen kuntoutuksen kongressiin Glascowssa, Skotlannissa 24.–27.5.2017 (www.EFRR2017.com).  KUTKE ry:n tavoitteena on järjestää kansallinen kuntoutusalan tieteellinen seminaari joka toinen vuosi.


Mukavaa joulunodotusta!

Mauri Kallinen


 
 
 
 
 
 
Kesäkuu 2016

 

ON VAIKUTTAMISEN AIKA

 

Terveydenhuollossamme tapahtuu kolmen seuraavan vuoden aikana suuria muutoksia, jotka vaikuttavat palvelujärjestelmäämme myös kuntoutuksen toimialalla. Sote -uudistuksen hallintojärjestelmän peruspilarit alkavat olla kutakuinkin selvillä. Jatkossa keskustelu siirtyy sote -palveluiden sisältöihin ja tuleviin lakimuutoksiin. Tässä vaiheessa täytyy olla hereillä jotta kuntoutus saa sen aseman, joka sille kuuluu kun halutaan pitää huolta kansalaisten työ- ja toimintakyvystä. Kuntoutus on laaja käsite ja meidän on pidettävä huolta siitä, että kuntoutuksen kentän mielipiteet tulevat laajasti kuulluksi.


Sote- uudistuksen käytännön toteutusta varten on perustettu tai ollaan perustamassa alueellisia työryhmiä, joissa on tärkeää olla mukana nyt kun on vaikuttamisen paikka. Lakimuutosten sisältöihin voi kukin vaikuttaa antamalla kommenttinsa niihin tai olemalla paikalla sosiaali- ja terveysministeriön järjestämissä kuulemistilaisuuksissa. Tärkeitä asioita on keskustelun alla: mitä kuntoutuspalveluita on tarpeen jatkossa keskittää yliopistosairaalaan, mitä keskussairaalaan ja mitä hoidetaan paikallisissa sote -keskuksissa? Jatkossa meidän tulisi huolehtia siitä, että kuntoutus integroituu olennaisena ja tasavertaisena osana muuhun hoitoon. Kuntoutusta ei saa ulkoistaa irralliseksi ja erilliseksi palvelujärjestelmän osaksi ja toteutettavaksi fyysisesti kaukana muusta hoitoprosessista. Kuntoutuksen koulutusjärjestelmäämme pitää uudistaa kaikilla koulutuksen tasoilla ja lisätä yhteistyötä koulutusten välillä, myös kuntoutuksen yliopistollista koulutusta tulisi olla kaikille ammattiryhmille.


Suurten muutosten edellä ja tapahtuessa kuntoutuksen kentältä vaaditaan aktiivisuutta ja keskusteluun osallistumista. Toivon nyt kuntoutuksen kentältä yhdistymistä ja joukkovoiman osoitusta. Kutke ry tarvitsee lisää jäseniä jotta äänemme tulisi jatkossa huomioiduksi. Pyydän jokaista Kutke ry:n jäsentä hankkimaan lisää jäseniä pyytämällä ainakin viittä lähipiirissään olevaa vielä Kutke ry:hyn kuulumatonta kuntoutusalan ammattilaista Kutke ry:n jäseneksi. Jäseneksi liittyminen onnistuu parhaiten ottamalla yhteyttä Kutke ry:n sihteeriin Leena Penttiseen (leena.penttinenkela.fi) ja tekemällä vapaamuotoisen hakemuksen. Maksamalla jatkossa KUTKE ry:n jäsenmaksuna 75 euroa saa samalla myös kotimaisen kuntoutusalan Kuntoutus-lehden.


Kutke ry järjestää yhdessä THL:n kanssa 24.11.2016 THL:n Helsingin toimipisteen tiloissa kuntoutuksen tieteellisen seminaarin:
https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/ajankohtaista/tapahtumat/kuntoutuksen-tutkimusseminaari-2016
Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi seminaariimme.

 

Mukavaa ja rentouttavaa kesää!

Oulussa 20.6.2016
Mauri Kallinen
Kutke ry:n puheenjohtaja

 

 

 
 
 
 
Maaliskuu 2016
 

Uutena KUTKE ry:n puheenjohtajana haluan kiittää Heikki Suoyrjöä ansiokkaasta KUTKE:n johtamisesta ja työstä kuntoutuksen hyväksi. Aikaisempi yhdistyksen hallitus toimikuntineen on tehnyt hyvää työtä ja erityisesti vuonna 2015 järjestetty kansainvälinen EFRR – kongressi yllätti monipuoliselta anniltaan ja korkealta tasoltaan. Kongressin järjestelytoimikunta ja Aarne Ylinen ansaitsee erityiskiitokset hyvin sujuneesta kongressista.

 

Olen seurannut kuntoutusta yli neljännesvuosisadan ja sen myötä nähnyt mihin suuntaan kuntoutus on kehittymässä. Aloittaessani työuraani vallalla oli käsitys, että kuntoutus seuraa kun akuutimmat hoitotoimenpiteet on tehty ja jossakin toisessa paikassa kuin muu hoito toteutuu. Nykyään kuntoutus integroituu yhä tiiviimmin hoitoon saumattomaksi kokonaisuudeksi ja näin saadaan lisää tehoa ja vaikuttavuutta. Tämä integraatio on lisännyt yhteistyötä terveydenhuollon eri ammattiryhmien kesken ja lisännyt myös arvostusta kuntoutusta kohtaan. Integraatio tulee lisääntymään todennäköisesti moneen suuntaan ja se tulee vaikuttamaan myös kuntoutuksen nelijakoon. Kuntoutuksen perinteinen jako lääkinnälliseen, ammatilliseen, sosiaaliseen ja kasvatukselliseen kuntoutukseen ei välttämättä vastaa sitä toimintaa, jota tälläkin hetkellä tehdään pyrkiessämme vastaamaan niihin haasteisiin joita kuntoutujat meille osoittavat. Tulevaisuuden kuntouttajat joutuvat todennäköisesti kohtaamaan yhä laaja-alaisempia ongelmia, joita ei pysty ratkaisemaan ilman monialaisen kuntoutuksen menetelmien hallitsemista.

 

Kuntoutuksen koulutuksen merkitys tulee korostumaan lähitulevaisuudessa. Tarvitsemme edelleen kohdennettua ammattialakohtaista koulutusta ja sen ohella myös yhteistä koulutusta eri ammattiryhmille monialaisesta kuntoutuksesta. Yhteiskunnan koulutusresurssien ollessa rajalliset kuntoutuksen koulutuksen tehostamiseksi tarvitaan lisääntyvää yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden välille. Koulutusyhteistyöstä on riittävästi puhuttu ja nyt on aika panna toimeksi.

 

KUTKE ry tulee olemaan tiiviisti mukana keskustelussa sote -uudistuksesta ja kuntoutuksen roolista siinä. Tieteellinen seminaari herätetään henkiin monen vuoden tauon jälkeen ja apuvälinemessujen yhteydessä pidettävä seminaaria kehitetään edelleen. Kutsun kaikki kuntoutuksen ammattilaiset mukaan kuntoutuksen kehittämistyöhön ja yhteistyöhön!


 

Mauri Kallinen

 

 

 

 

Joulukuu 2015

 

Vuoden viimeisinä päivinä on sopiva ajankohta pohtia jäsenkirjeen muodossa Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry:n tilaa ja erityisesti sen tulevaisuutta. Vuoden vaihteessa aloittaa yhdistyksessä uusi hallitus, jota johtaa Mauri Kallinen. Allekirjoittaneen kolmen vuoden mittainen puheenjohtajakausi päättyy. Siispä on hyvä alkuun vilkaista taaksepäin ja katsoa jäikö historiaan mitään merkittävää.

 

Koko kuluneen kolmen vuoden ajan toiminnan keskeinen sisältö oli valmistautuminen EFRR2015-kongressiin. Nyt tiedämme, että kyllä kannatti! Toukokuun kongressi oli menestys ja yhdistyksellemme kunniaksi. Kuten jo aikaisemmin on tullut todetuksi, kuuluvat kiitokset järjestelytoimikunnan aktiiveille ja tietysti kongressin presidentille Aarne Yliselle. On myös hyvä muistaa, että pohjustavaa työtä tämän kongressin saamiseksi Suomeen tehtiin EFRR:ssä jo monina aikaisempina vuosina ja tässä yhteydessä nousevat esiin nimet Seija Talo ja Juhani Wikström. Otimme kongressia järjestäessämme myös taloudellisen riskin. Siinäkin suhteessa selviydyimme hyvin. Yhdistyksemme talous on olut useiden vuosien ajan miinusmerkkinen kuten Suomen valtion talous, mutta nyt kirjaamme kongressin ansiosta positiivisen tuloksen. Toivottavasti analogia jatkuu valtionkin talouteen!

 

Yhdistyksemme on pieni eikä energiaa riitä moneen suurempaan agendaan samanaikaisesti. Olemme kuitenkin olleet jo pitkään järjestämässä yhdessä Expomarkin ja Taysin kuntoutusyksikön kanssa kuntoutusseminaaria Apuvälinemessujen yhteydessä. Näin tapahtui myös vuonna 2015. Aihe oli hyvin yhteiskunnallinen, ”fokuksessa osallisuus”. Kiinnostavuutta ei ilmeisesti ollut tarpeeksi, koska osallistujia oli vähänlaisesti. Viimevuosina olemme antaneet harvakseltaan lausuntoja kuntoutusta koskevissa kysymyksissä niitä pyydettäessä – ja joskus pyytämättäkin. Lakien tai asetusten valmistelijoilta ei näitä lausuntopyyntöjä ole toistaiseksi tullut. Sitä voisi kyllä toivoa, onhan sen tyyppinen toiminta selkeästi kuvattuna yhdistyksen toimintatavoitteissa.

 

Entä sitten Kutke:n rooli tulevaisuudessa? Maassamme eletään merkittävien kuntoutusta koskevien uudistusten aikaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi rakenne on yksi sellainen, mutta ei ainoa. Ei siis ole puutetta aiheista, joihin tarttua. Enemmän huolettaa se, löytyykö yhdistyksestämme intoa ja aktiivisuutta. Yhdistystoiminta ei yleisesti ottaen olla juuri nyt kovin trendikästä. Individualismi on voimissaan, ihmiset kiireisiä ja työssään stressattuja. Toukokuun EFRR2015-kongressin onnistuminen on kuitenkin loistava esimerkki päinvastaisesta: kunnianhimoinen tavoite tuli realiseksi pyyteettömällä talkootyöllä (jota Pohjanmaalla sanotaan kökäksi). Uskon siis vahvasti, että resurssia löytyy jatkossakin, kun tavoitteet toiminnalle ovat yhteisesti tärkeäksi todettuja.

 

Kutke ry:n syyskokous halusi lisätä vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kuntoutuksen tutkimusseminaarien järjestämisen. Viimeisin tällainen on tullut vuonna 2010. Nämä seminaarit ovat olleet erinomainen foorumi nuorille (ja vanhemmillekin) tutkijoille tuoda esille omia tutkimustuloksiaan, käydä keskustelua ajankohtaisista kuntoutuksen kysymyksistä ja pitää yllä yhteistyön verkkoa. Niissä on hyvin toteutunut yhdistyksemme sääntöjen keskeinen monialaisuuden ja moniammatillisuuden periaate.

 

Kiitän yhdistyksen jäseniä yhteistyöstä ja luottamuksesta näinä vuosina. Toivotan samalla kaikille onnea ja menestystä vuonna 2016! Puheenjohtajan virtuaalinen nuija siirtyy Ouluun Mauri Kallisen luotettavaan käteen.

 

Heikki Suoyrjö

 

 

 

 

 

Lokakuu 2015

 


Hyvät Kutke ry:n jäsenet

Yhdistyksemme 30. toimintavuosi on edennyt sateiseen ja tuuliseen  syksyyn. Voimme tosiaan laskea yhdistyksen toimineen kolme vuosikymmentä, koska Suomen lääkinnällisen kuntoutuksen yhdistys perustettiin vuonna 1985. Yhdistyksen nimi muuttui nykyiseksi vuonna 2003. Sopivasti juhlavuoden huipentumana olimme päävastuullinen EFRR2015-kongressin järjestämisessä Helsingissä toukokuussa. Ja millainen kongressi siitä tulikaan! Onnistuimme kaikilla mittapuilla arvioituna todella hyvin. Osallistujia oli laskuni mukaan 31 maasta (myös ison veden takaa), yhteensä 397. Järjestelyt ja ohjelma saivat osallistujien kiitokset. Tästä on kiittäminen asian parissa jo edeltävästä kongressista saakka puurtanutta aktiivista yhdistyksemme joukkoa. Järjestelytoimikuntaa veti puheenjohtajana kongressin presidentti Aarne Ylinen, sihteereinä toimi Sinikka Peurala. Yhdistyksemme rahastonhoitajan Sirkku Lindstamin työpanos oli korvaamaton niin kongressia edeltävissä järjestelyissä kuin kongressin aikana, aina iltatilaisuuden musiikkiosuutta myöten. Monet yhdistyksemme jäsenet käyttivät kontaktejaan ulkomaisiin kuntoutuksen tutkijoihin ja plenaristit edustivat laajaa kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämisen kenttää. Tieteellinen toimikunta kävi läpi todella suuren määrän abstrakteja. Suullisten esitysten lisäksi postereita oli 117. Tieteellistä toimikuntaa johti Sven-Uno Marnetoft Ruotsista, varapuheenjohtajana Erja Poutiainen. Käytännön järjestelyistä vastasi kongressitoimisto Confedent International erinomaisessa yhteistyössä omien toimijoidemme kanssa. Merkittävä kiitos kuuluu myös lukuisille sponsoreillemme.  Onnistunut kongressi oli osoitus innostuneesta tavoitteellisesta ja uhrautuvasta yhteistyöstä, mutta se ei olisi ollut onnistunut kongressi ilman aktiivisia osallistujia. Kiitos teille kaikille jotka olitte mukana!


Kesä on vedetty henkeä ja syksyllä havahduttiin hallituksemme uusiin avauksiin. Tulevat leikkaukset koskevat muun muassa tutkimusta, opetusta ja koulutusta. Toivokaamme, ettei jo valmiiksi niukka kuntoutuksen osuus näissä kapenisi entisestään. Loppuvuosi tulee tuomaan myös sote-uudistukseen konkretiaa. Itsehallintoalueiden määrä ja rahoituspohja tuodaan päätettäviksi. Mikä sitten on kuntoutuksen rooli ja resurssi näissä uusissa integroituvissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa?  Tämä kysymys nousi esille jo vuosi sitten Kutke:n syyskokouksessa ja asian tiimoilta on oltu yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön. Toivomme, että se kontakti jatkuu ja tiivistyy, kun päästään keskustelemaan sote:n substanssiasioista.


Kutke on taas järjestämässä Apuvälinemessujen (5.-7.11.2015) yhteydessä Kuntoutussymposiumia Tampereella. Symppari on messujen ensimmäisenä päivänä 5.11. klo 9-16.  Jäsenillämme on kaksi hyvää syytä osallistua tuon päivän ohjelmaan, nimittäin välittömästi symposiumin jälkeen pidetään yhdistyksen syyskokous. Olisipa mukava nähdä kokouksessa muitakin kuin pakolliset hallituksen jäsenet. Kuntoutussymposiumin teemana on ”Fokuksessa osallisuus”, ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta www.apuvaline.info. Early bird-hinta on voimassa 9.10. saakka, joten kiireellä ilmoittautumaan!


Tapaamisiin Tampereella !

Heikki Suoyrjö
puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

Helmikuu 2015


Hyvät yhdistyksen jäsenet


Edellisestä jäsenkirjeestä onkin jo kulunut aikaa ja kuntoutuksen sektorilla on tässä välillä ehtinyt paljon tapahtua. Kuin huomaamatta eduskunta päätti vuoden 2014 lopulla kumota lain Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä. Sen myötä hävisivät historian romukoppaan Kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunnat ja -ryhmät. Kuntoutusasiain neuvottelukunta jatkaa toimintaansa lokakuulle tärkeimpänä tavoitteenaan saada aikaan suunnitelma kuntoutusta ohjaavan, koordinoivan ja valvovan toimijan luomisesta itsensä tilalle. Perusteena lain kumoamiselle oli kuntien menojen vähentäminen. Näinköhän kestävyysvaje tällä taittuu?


Joulukuun alussa 2014 kokoontuneessa yhdistyksen syyskokouksessa valittiin uusi hallitus. Allekirjoittanut jatkaa puheenjohtajana. Pyynnöstään Eeva Leino ei jatka hallituksessa ja hänen sijalleen valittiin Mauri Kallinen Oulusta. Salla Sipari halusi myös väistyä hallituspaikalta ja hänen sijalleen valittiin Ira Jeglinsky-Kankainen. Tiina Leppinen toimi kaksi vuotta yhdistyksen sihteerinä ja samoin Päivi Lehtimäki kaksi vuotta rahastonhoitajana. Tilalle astuivat Leena Penttinen sihteeriksi ja Sirkku Lindstam rahastonhoitajaksi. Lämmin kiitos Kutken hyväksi tehdystä työstä Eevalle, Sallalle, Tiinalle ja Päiville! Yhdistys ei ole elinvoimainen ilman aktiivisia ja omaa aikaansa yhdistystoimintaan uhraavia jäseniä. Eeva oli pitkään puheenjohtajana ja mukana hallituksessa. Hänen visionsa kuntoutuksesta lääketieteen erikoisalojen ja eri toimijoiden välisenä siltana on hyvin ajankohtainen nyt sosiaali- ja terveydenhuollon integraation tultua keskusteluun.


Tämän jäsenkirjeen liitteenä on Kutke ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Tämä vuosi on hyvin poikkeuksellinen. Olemme saaneet kunnian olla järjestämässä EFRR2015-kongressia Suomessa ja tämä tapahtuu 6.-9.5.2015 Helsingissä. Uskoakseni kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tästä tietoisia ja toivottavasti mahdollisimman monet myös tulevat tapahtumaan osallistumaan. Levittäkää tietoa työpaikoillanne ja sosiaalisessa verkossanne! Toukokuussa meillä on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla ja nähdä kotimaassa kuntoutuksen tutkimuksen ja parhaiden käytäntöjen kokemuksia maailmalta koko kuntoutuksen laajalta kentältä kattaen elämänkaaren lapsista vanhuksiin. Samalla tulee kielikylpy englanninkieleen. Vaikka talous on tiukalla ja työnantajamme joutuvat nipistämään myös koulutusmäärärahoista, on monia hyviä perusteita priorisoida tämä koulutustapahtuma. Ohjelma ja ilmoittautumisen linkki löytyvät verkosta osoitteessa www.efrr2015.org.


Kutke ry on järjestämässä myös huomattavasti pienimuotoisempaa koulutusta vuonna 2015. Perinteisesti Tampereen Apuvälinemessujen yhteydessä on pidetty kuntoutusaiheinen minisymposium ja näin tapahtuu myös marraskuussa 2015. Merkitkää jo nyt kalenteriin päivä 5.11.2015. Teemana tulee olemaan "Fokuksessa osallisuus" ja aiheina mm. marginaaliryhmien työelämäkansalaisuus, sote-integraatio ja ICF:n käyttöönotto.
Jäsenmaksut on edelleen tärkein tulonlähteemme. Vuoden 2015 jäsenmaksu on 25 euroa ilman Kuntoutus-lehteä. Jos haluaa samalla tilata Kuntoutus-lehden, on jäsenmaksu 75 euroa. Eläkeläisten jäsenyys on ilmainen. Mustathan ilmoittaa eläkkeelle jäämisestäsi sihteerille (leena.penttinenkela.fi) Kunniajäsenet eivät myöskään maksa jäsenmaksua. Maksu tapahtuu KUTKE ry:n tilille FI49 5732 0920 0756 98. Viestikohtaan tulee merkitä maksajan nimi ja teksti: Jäsenmaksu 2015. Muistakaa hoitaa jäsenmaksu mahdollisimman pian, mieluiten kevätkokoukseen mennessä!


Yhdistyksen vuosikokous pidetään jo perinteiseen tapaan Kuntoutuspäivien yhteydessä 10.3.2015. Kokouskutsu tulee erikseen aivan lähipäivinä. Olisi todella mukavaa nähdä kokouksessa osallistujia vähän runsaammin kuin viimevuosina on tapahtunut. Yhteistä keskusteltavaa ja päätettävää meillä kyllä riittää. On monia ajankohtaisia asioita, joista toivoisi yhdistyksessä vilkasta keskustelua. Tällainen on esimerkiksi kuntoutuksen asema ja resurssi sote-uudistuksessa. Tosin tätä kirjoitettaessa uudistuksen sisältöä ja toteutumistakin peittää epävarmuuden verho.

Vuosikokouksessa tavataan!


Heikki Suoyrjö
puheenjohtaja

 

 

 

 
Syyskuu 2014

 

Hyvät yhdistyksen jäsenet  

Kesä on takana ja vääjäämättä päivät lyhenevät. Toivon, että heinä- ja elokuun helteiset viikot ovat tuoneet yhdistyksen jäsenille mahdollisuuden irrottautua arjen rutiineista ja paineista. Lämpimän kesän verkkainen rytmi muuttuu viimeistään nyt syksyn tohinaan.   Toukokuun lopulla yhdistyksen hallituksen kokouksessa käytiin läpi yhdistyksemme taloustilannetta ja yllätyimme tosiasiasta, että jäsenmaksu vuodelle 2014 on jäänyt monelta maksamatta. Kannattajajäsenemme ovat olleet yhtä laiskoja tässä asiassa. Tässä on uudelleen jäsenmaksuinfo: Vuoden 2014 jäsenmaksu on 25 euroa ilman Kuntoutus-lehteä. Jos haluaa samalla tilata Kuntoutus-lehden, on jäsenmaksu 70 euroa. Eläkeläisten jäsenyys on ilmainen. Jos olet jäänyt eläkkeelle vuoden 2013 tai 2014 aikana, ol e hyvä ja ilmoita siitä sihteerille: tiina.leppinen@epshp.fi. Kunniajäsenet eivät myöskään maksa jäsenmaksua. Maksu tapahtuu KUTKE ry:n tilille FI49 5732 0920 0756 98. Viestikohtaan tulee merkitä maksajan nimi ja teksti: Jäsenmaksu 2014.   EFRR:n Helsingin kongressiin on aikaa enää vajaa vuosi. Kongressin kotisivut löytyvät osoitteesta www.efrr2015.org. Kongressin motto on “Being, Doing, Participating”. Abstraktien vastaanotto avautuu syyskuussa, joten esityksen valmisteluunkin on vielä aikaa. Toivon, että yhdistyksen jäsenet informoivat kongressista omissa työyhteisöissään ja vaikkapa sosiaalisessa mediassa.   Vuoden 2014 aikana yhdistyksen toimikunnat ovat olleet aktiivisia. Kongressiin liittyen järjestelytoimikunta on ollut helteessä (konkreettisesti heinä-elokuussa!). Lääkäreiden erityispätevyystoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja arvioi Lääkäriliiton valtuuttamana erikoislääkäreiden pätevyyttä kuntoutuksessa. Kuntoutuksen erityispätevyys on yleisin Suomen Lääkäriliiton myöntämistä erityispätevyyksistä. Ammatillisen kuntoutuksen ja mielenterveyskuntoutuksen toimikunnat ovat järjestäytyneet ja sopineet tavoitteistaan. Ammatillisen kuntoutuksen toimikunta valmistelee työtervehuolloille suunnattua informaatiopakettia.   Lainsäätäjät (tai oikeammin säädöksien valmistelijat) ovat olleet koko kesän aktiivisia. Eniten keskustelua herättää sote-järjestämislaki, josta esitys on parhaillaan kuntakierroksella. Me kaikki tervehdimme ilolla hienoa tavoitetta integroida sosiaali- ja terveydenhuolto julkisella sektorilla. Samoin terveydenhuollon kolmiportaisuuden purkaminen saa yleisen hyväksynnän. Olemme kuitenkin epätietoisuuden vallassa tavoitteiden toteutuksen tavasta. Lakiesityksen tekstistä voidaan ymmärtää kuntayhtymien olevan jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vastuullisia tuottajia maakunnissa. Yksityinen ja kolmas sektori olisivat täydentäjiä, kuten nytkin. Valtakunnallinen ohjaus sekä palvelujen sisällön että kustannusten osalta näyttää tiukentuvan. Lääkintöhallitusta onkin kaivattu takaisin! Osana hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa karsitaan kuntien velvoitteita. Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä on tähtäimessä. Näyttää todennäköiseltä, että laki kumotaan ja kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät kunnissa ja terveyskeskuksissa jäävät historiaan, todennäköisesti myös maakunnalliset sairaanhoitopiirikohtaiset toimikunnat. Entä sitten valtakunnallinen kuntoutusasiain neuvottelukunta KUNK? Jääkö parin viimevuoden aikana henkiin elvytetty KUNK elävien ja toimivien kirjoihin? Yleisemminkin täytyy kantaa huolta monialaisen kuntoutuksen roolista ja resursseista tulevassa sote-maailmassa.   Aktiivista syksyä! Muistakaa EFRR-kongressi 2015 – niin ja jäsenmaksu 2014!  

Syyskuu 2014

Heikki Suoyrjö pj          

 


 

Joulukuu 2013


Hyvät ystävät

 

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry:n vuosi 2013 on kulunut odottavissa tunnelmissa. Kuntoutuksen toimijat ovat odottaneet linjauksia ja päätöksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta. Edellisessä tämän palstan kirjoituksessani kuvasin muutamia uudistuksessa epävarmuutta aiheuttavia asioita. Tänäänkään emme ole siinä suhteessa viisaampia. Edelleen on epävarmaa säilyykö sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksen koordinaatio ja luodaanko toimijoiden yhteistyölle nykyistä parempi ympäristö. Tavoitteina horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio ovat kuntoutuksen toimijoille itsestään selviä ja tavoiteltavia. Onkin toivottavaa, etteivät nämä uudistuksen tärkeimmät tavoitteet katoa poliittisen päätöksenteon missään vaiheessa. Odottavissa tunnelmissa on eletty myös talouden alueella. Tämä koskee niin kunta- kuin valtion taloutta. Kuntien taloudellinen liikkumavara on ennätyksellisen ahdas ja hallitus käy kestävyysvajeen kimppuun uudella rakenneuudistuspaketilla. Kärki kohdistuu kuten aina sosiaali- ja terveydenhuoltoon opetustoimen ohessa. On siis vääjäämätöntä, että kuntoutuksen toimijat tulevat kokemaan resurssien muutokset omassa työssään. Kuntoutusprosessit tulevat kriittiseen tarkasteluun. Tullaan taas kerran  kysymään kuntoutuksen vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta ja tehtävien priorisointia.  Näihin kysymyksiin on hyvä varautua niin yhdistyksen kuin  yksittäisen kuntoutuksen  toimijankin. Odottavat tunnelmat vallitsevat myös yhdistyksemme tieteellisessä toimikunnassa.  Keväällä 2015 järjestämme EFRR:n (European Forum for Research in Rehabilitation) tieteellisen kongressin. Tehtävä on vaativa ja sekä tieteellinen toimikunta että järjestelytoimikunta tarvitsevat koko jäsenistömme tuen. Kongressin järjestämisvastuu on luottamuksen osoitus yhdistyksellemme. Se, että päähuomio nyt kohdistuu kansainvälisyyteen ja vuoteen 2015, ei saa jättää omaa kotimaista kuntoutuksen tutkimusta varjoonsa. Viimeisin KUTKE:n kuntoutuksen tutkimuksen seminaari pidettiin vuonna 2010. Tänä syksynä KUTKE ry oli järjestämässä Tampereen Apuvälinemessujen yhteydessä yhden päivän symposiumia. Osallistujien määrä ja innostuneisuus osoittivat, että edelleen on suuri tarve käydä kriittistäkin keskustelua kuntoutuksen menetelmistä ja tavoitteista. Vaikka vuosi 2014 jääkin väliin KUTKE-seminaarin osalta, saamme varmasti seuraavina vuosina tilaisuuksia kokoontua kuulemaan tuoreita tutkimustuloksia ja tieteellisiä raportteja maamme lukuisilta kuntoutuksen tutkijoilta. Vuosi vaihtuu pian. Toivotan kaikille KUTKE ry:n jäsenille rauhallista joulun aikaa sekä onnea ja menestystä vuonna 2014!


Seinäjoella 8.12.2013

 

Heikki Suoyrjö
puheenjohtaja