Puheenjohtajan palsta

KUNTOUTUS ON LAAJA-ALAISTA JA MONITIETEISTÄ AUTTAMISTA              Helmikuu 2019

Kuntoutuksen toimenpiteet on tarkoitettu auttamaan yksilöä saavuttamaan tai palauttamaan toimintakykyään silloin kun sitä on heikentänyt sairaus, vammautuminen, synnynnäisiin haasteisiin tai ikääntymiseen liittyvät asiat. Kuntoutuminen on elämän edellytysten, osallistumisen ja elämästä nauttimisen lisääntymistä haasteista huolimatta.

Kuntoutus laajana käsitteenä sisältää hyvin monenlaisia interventioita monenlaisten toimijoiden tekemänä. Terveydenhuollon yhteydessä kuntoutustoimenpiteet tulevat lääketieteellisten rinnalle edistämään sairastuneen ihmisen toimintakyvyn, työkyvyn ja mahdollisimman itsenäisen elämän saavuttamista. Ammatillisessa kuntoutuksessa edistetään työelämään pääsemisen tai siellä pysymisen mahdollisuuksia. Sosiaalisessa kuntoutuksessa lisätään sosiaalisia taitoja ja edellytyksiä riippumattomampaan ja itsenäisempään elämään.

Kuntoutus alana pohjautuu monitieteiseen näkemykseen elämästä - ja käytännön toimintana moniammatilliseen osaamiseen ja moniammatillisiin interventioihin.

Kuntoutuksen eri osa-alueita voidaan jaotella monella eri tavalla. Keskeisenä asiana kuntoutujan kannalta kuitenkin on useimmiten tarve pidempikestoiseen luotsaukseen, jossa apuna on kuntoutuksen ammattilainen, joka tarvittaessa käyttää apunaan eri erikoisosaajia. Tällainen luotsauksen tarve on osoittanut voimansa eri alueilla lääkinnällisestä kuntoutuksesta sosiaaliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen.

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry on alan ammattilaisten, tutkijoiden ja käytännön tekijöiden, sekä alalle kouluttautuvien järjestö, joka toivottaa kaikki alan kehittämisestä kiinnostuneet mukaan aktiiviseen toimintaansa.

Aarne Ylinen

 

Aiemmat puheenjohtaja-blogit:

KUTKE kotisivut pj-palstat 2016-2018 >>>

KUTKE kotisivut pj-palstat 2013-2015 >>>