Yhdistys ja jäsenyys

 

KUTKE ry toimikunnat 2021

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS

Suomen Lääkäriliiton myöntämä Kuntoutuksen erityispätevyys perustettiin vuonna 2001. Kuntoutuksen erityspätevyyden on suorittanut yli 300 erikoislääkäriä. Se on tällä hetkellä suurin erityspätevyysala. Kuntoutuksen erityspätevyyden voi suorittaa erikoislääkäri, joka on toiminut erilaisissa vaativissa kuntoutusalan tehtävissä vähintään kolme vuotta erikoislääkäritutkinnon jälkeen. Kolmen vuoden käytännön palvelun lisäksi vaaditaan 120 tuntia teoreettista kurssimuotoista opiskelua kuntoutusalalta.

 

Kuntoutuksen erityispätevöitymisen koulutusohjelmaan hakeudutaan erillisellä hakemuksella, joka lähetetään kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan sihteerille. Jokaiselle pätevöityjälle nimetään oman erikoisalansa tutor. Lopulliseen pätevöitymiseen kuuluu suullinen tentti ennakkoon annetusta aiheesta. Suomen Lääkäriliitto myöntää käytännön palvelut ja koulutukset suorittaneille sekä tentin hyväksytysti läpäisseille kuntoutuksen erityispätevyyden.

 

Lisätietoa kuntoutuksen erityispätevyydestä löytyy Suomen Lääkäriliiton kotisivuilta https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/kuntoutus/

 

 

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen hallitus nimeää kuntoutuksen alalla käytännön työtä tekevistä erikoislääkäreistä kahdeksanjäsenisen kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta ja vuosittain erovuorossa on kaksi jäsentä. Jäsenten tulee edustaa vähintään viittä erikoisalaa. Toimikunnan jäsenyys ei edellytä Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen jäsenyyttä. Erityispätevyystoimikunnasta on säädetty tarkemmin erillisillä säännöillä.

 

Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta

Helena Mäenpää, pj (HUS), Tanja Laukkala (Duodecim), Susanna Melkas (HUS), Tuomo Määttä (Kainuu), Mika Pekkonen, sihteeri (Verve), Timo Pohjolainen (Helsinki Hospital), Teemu Takala,vpj (Pohjola).

 

MUUT TOIMIKUNNAT
 
Tieteellinen toimikunta

Sinikka Hiekkala, pj (Invalidiliitto), Ilona Autti-Rämö (STM), Pirjo Juvonen-Posti (TTL), Maarit Karhula (XAMK), Anu Kippola-Pääkkönen (LapinAMK), Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö), Marketta Rajavaara (HY), Susanna Melkas (HUS), Anna-Liisa Salminen (Kela), Minna Savinainen (TTL).

 

KUNTOUTUS -lehden päätoimittajat:

Erja Poutiainen, Mika Pekkonen

 

Ammatillisen kuntoutuksen toimikunta

Pirjo Juvonen-Posti, pj (TTL), Oili Alatorvinen (Verve), Marja Hiissa (TE-palvelut), Sanna Iivonen, Marja Mäkiniemi (EPshp), Kirsi Niittymäki (Finla Työterveys), Leena Penttinen (Kela), Sirpa Reijonen (Keva) ja Kirsi Unkila (TTL).


Mielenterveyskuntoutuksen toimikunta

Toimikuntaa kootaan uudelleen. (Ilmoita, jos olet kiinnostunut tmk:n jäseneksi.)

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimikunta

Mika Pekkonen, pj, (Verve), Virpi Heikkinen (Pshp), Sinikka Hiekkala, siht (Invalidiliitto), Maarit Karhula (XAMK), Anu Kinnunen (SavoniaAMK), Anu Kippola-Pääkkönen (LapinAMK), Kristina Laaksonen (HUS), Anne Lamminpää (Terveystalo), Jaana Paltamaa (JAMK), Erja Poutiainen (Kuntoutussäätiö), Tuulikki Sjögren (JY), Outi Töytäri (Tehy).

 

Gerontologisen/geriatrisen kuntoutuksen toimikunta (uusi)

Toimikuntaa kootaan parhaillaan. (Ilmoita, jos olet kiinnostunut tmk:n jäseneksi.)

 

Koulutustoimikunta

Ira Jeglinsky-Kankainen (Arcada), Virpi Heikkinen (Pshp), Susanna Melkas (HUS). (Toimikuntaa kootaan parhaillaan, ilmoittaudu, jos olet kiinnostunut tmk:n jäsenyydestä.)

 

Tiedotustoimikunta (KUTKEn sisäinen ja ulkoinen tiedotus)

Elina Borchers, Sirkku Lindstam, Leena Penttinen + Kuntoutus -lehden päätoimittaja.

 

Ilmoita kiinnostuksestasi johonkin toimikuntaan liittymisestä: palvelu@kutke.fi