Yhdistys ja jäsenyys

 

KUTKE ry toimikunnat 2018

KUNTOUTUKSEN ERITYISPÄTEVYYS

Suomen Lääkäriliiton myöntämä Kuntoutuksen erityispätevyys perustettiin vuonna 2001. Kuntoutuksen erityspätevyyden on suorittanut yli 300 erikoislääkäriä. Se on tällä hetkellä suurin erityspätevyysala. Kuntoutuksen erityspätevyyden voi suorittaa erikoislääkäri, joka on toiminut erilaisissa vaativissa kuntoutusalan tehtävissä vähintään kolme vuotta erikoislääkäritutkinnon jälkeen. Kolmen vuoden käytännön palvelun lisäksi vaaditaan 120 tuntia teoreettista kurssimuotoista opiskelua kuntoutusalalta.

 

Kuntoutuksen erityispätevöitymisen koulutusohjelmaan hakeudutaan erillisellä hakemuksella, joka lähetetään kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan sihteerille. Jokaiselle pätevöityjälle nimetään oman erikoisalansa tutor. Lopulliseen pätevöitymiseen kuuluu suullinen tentti ennakkoon annetusta aiheesta. Suomen Lääkäriliitto myöntää käytännön palvelut ja koulutukset suorittaneille sekä tentin hyväksytysti läpäisseille kuntoutuksen erityispätevyyden.

 

Lisätietoa kuntoutuksen erityispätevyydestä löytyy Suomen Lääkäriliiton kotisivuilta https://www.laakariliitto.fi/koulutus/erityispatevyydet/kuntoutus/

 

 

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen hallitus nimeää kuntoutuksen alalla käytännön työtä tekevistä erikoislääkäreistä kahdeksanjäsenisen kuntoutuksen erityispätevyystoimikunnan. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta ja vuosittain erovuorossa on kaksi jäsentä. Jäsenten tulee edustaa vähintään viittä erikoisalaa. Toimikunnan jäsenyys ei edellytä Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistyksen jäsenyyttä. Erityispätevyystoimikunnasta on säädetty tarkemmin erillisillä säännöillä.

 

Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta
Teemu Takala (pj), Helena Mäenpää, Mauri Kallinen, Katri Louhi, Aarne Ylinen, Timo Pohjolainen, Jorma Oksanen, Tuomo Määttä.
Sihteeri: Helena Mäenpää, helena.maenpaa (at) hus.fi

 

MUUT TOIMIKUNNAT
 
Tieteellinen toimikunta
Erja Poutiainen (pj), Sinikka Hiekkala, Kristiina Härkäpää, Ilona Autti-Rämö, Marketta Rajavaara, Heidi Anttila, Aarne Ylinen, Pirjo Juvonen-Posti, Anna-Liisa Salminen.

KUNTOUTUS -lehden päätoimittajat:

Erja Poutiainen, Riitta Seppänen-Järvelä


Tiedotus- ja koulutustoimikunta
Heidi Anttila (pj), Juha Leppä, Leena Penttinen, Mauri Kallinen, Ira Jeglinsky-Kankainen, Sirkku Lindstam.


Ammatillisen kuntoutuksen toimikunta
Pirjo Juvonen-Posti (pj), Oili Alatorvinen, Leena Penttinen, Maria Rantamäki, Marja Mäkiniemi.


Mielenterveyskuntoutuksen toimikunta
Jorma Oksanen (pj.), Minna Laitila, Anna Anttinen, Raija Tiainen, Päivi Rissanen, Päivi Penttilä, Eeva-Liisa Lejon.